שמעון בן עוליאל

ברצונך לתעד סיפור חיים אישיים ומשפחתיים, טיול שורשים, היסטוריית ישוב, ארגון וחברה?
להעביר את המורשת לדורות הבאים? להנציח זכר קרובים או מפעל חיים? לשדרג אירוע חשוב, יום הולדת 60, או חתונת זהב…?
לשמר את הזיכרונות לאורך שנים? לספר מה שטרם סופר?

 תיעוד היסטורי ותיעוד סיפורי חיים – אישיים, משפחתיים קהילתיים וארגוניים. אני מציע "תיעוד סיפורי חיים"